• Czesne: 2650zł miesięcznie z wyżywieniem
  • Wpisowe: 1500zł
  • Godziny otwarcia: 8.00 – 18.00 (Istnieje możliwość otwarcia przedszkola przed 8.00 oraz po 18.00 za dodatkową opłatą)
  • Przedszkole otwarte jest cały rok z 2-tygodniową przerwą letnią
  • 4 posiłki ekologiczne (własna kuchnia)
  • Wszystkie materiały dla dzieci (za wyjątkiem książek do zerówki)
  • Wszystkie aktywności (zajęcia plastyczne, muzyczne i fizyczne)
  • Każda grupa ma min. 2 nauczycieli
  • Native speaker min. 8h dziennie
  • Opieka psychologiczna i logopedyczna