STRONA GŁÓWNA/ REGGIO EMILIA

Reggio Emilia

Podejście do nauki i edukacji w Przedszkolu Blossom czerpie z Pedagogiki Reggio Emilia. Filozofia Reggio Emilia ma swoje korzenie we Włoszech (w prowincji o tej nazwie), zaś jej twórcą jest Loris Malaguzzi (edukator i psycholog dziecięcy). Malaguzzi we współpracy ze społecznością lokalną opracował nową metodę nauczania, która osiągnęła swoją ostateczną postać i uznanie w latach 70. ubiegłego stulecia. Nie istnieją oficjalne kursy ani programy certyfikacji w tej metodzie. Jest to filozofia z ducha organiczna, dostosowująca się do indywidualnych, niepowtarzalnych potrzeb oraz specyfiki konkretnej społeczności, która zamierza kierować się jej zasadami w procesie edukacji szkolnej i pozaszkolnej. Źródła inspiracji dostępne w Warszawie, przyroda i społeczność wokół nas, doświadczenia dzieci i ich rodzin, kultura, w której żyjemy – będą bardzo odmienne od doświadczeń szkół inspirujących się pedagogiką Reggio Emilia w Kanadzie czy Maroku.

Filozofia Reggio Emilia nazywana jest „pedagogiką słuchania”.

Poniżej przedstawiamy filary metody Reggio Emilia, na których opiera się również praca w naszym przedszkolu:

 • Postrzeganie dziecka

  Wszystkie dzieci są postrzegane jako jednostki obdarzone ciekawością, wyposażone w wiedzę i potencjał, naturalnie zainteresowane budowaniem więzi i zrozumieniem otaczającego je świata. Nauczyciele podchodzą do dzieci ze świadomością ich potencjału, a ich rolą jest wspieranie dzieci w samodzielnym wykorzystaniu go.

 • Sto języków dziecka

  Dzieci mają sto sposobów patrzenia, bycia, tworzenia i rozumienia. Loris Malaguzzi, twórca Metody Reggio, opisuje „nieograniczony potencjał dzieci w zakresie wyrażania, poznawania oraz kojarzenia swoich myśli, uczuć i wyobrażeń”. W Blossom doceniamy i afirmujemy ideę 100 języków poznania i ekspresji wykorzystywanych przez dzieci. Jesteśmy przekonani, że dzieci mają wrodzoną ciekawość świata i że będą zaangażowane i zainteresowane nauką, jeśli tylko materiał zostanie przedstawiony w sposób przemawiający ich różnymi językami. Pokazujemy dzieciom cały wachlarz możliwości wyrażania siebie, zdając sobie sprawę z tego, że każde dziecko jest inne i nie wszystkim będą odpowiadać te same aktywności. Zachęcamy do udziału, ale nie zmuszamy, zamiast tego oferując dzieciom alternatywne sposoby zaangażowania w naukę. Każde dziecko ma swój niepowtarzalny zestaw talentów, a naszym celem jest wspieranie go, tak by ze swoimi szczególnymi zasobami mogło iść przez życie i doświadczać go z podniesioną głową, świadome, że jest wyposażone w unikalny zestaw narzędzi do rozwiązywania problemów i twórczego myślenia.

 • Rola nauczyciela

  Sposób postrzegania dziecka determinuje rolę nauczyciela i pozostałych dorosłych w przedszkolu. Nauczyciele są:

  Współbudowniczymi procesu uczenia się: przewodnikami, opiekunami i „rozwiązywaczami problemów”. Są równymi partnerami dzieci, jeśli chodzi o ciekawość, otwartość na nową wiedzę i różne możliwości pojawiające się w trakcie nauki.

  Badaczami: uczą się i obserwują. Poszukują drugiego dna pomysłów przedstawianych przez dzieci podczas nauki.

  Dokumentalistami: słuchają, rejestrują, prezentują i analizują całokształt procesów zachodzących w klasie.  Prezentowane są prace dzieci, ale także proces ich tworzenia, który jest dokumentowany, a następnie stanowi punkt wyjścia do dalszej pracy.

 • Współpraca i dialog

  Współpraca i dialog są mile widziane i wspierane w każdym sensie. Rodzice i nauczyciele współpracują, mając na celu realizację potencjału dzieci w naszym przedszkolu . Dzieci podczas zajęć współpracują ze sobą, zarówno z dziećmi starszymi jak i młodszymi od siebie. Nauczyciele i dzieci wspólnie badają świat, w którym żyją. Wszyscy współpracujemy w ramach placówki edukacyjnej, łączą nas relacje z otaczającą przyrodą, miastem i oczywiście cywilizacją, w której żyjemy. Wszystkie systemy są zaangażowane w dialog i współpracę.

 • Środowisko jako trzeci nauczyciel

  W myśl pedagogiki Reggio zarówno dzieci jak i dorośli są jednocześnie nauczycielami i uczniami. Środowisko (szkolne, ale także otoczenie szkoły) pełni rolę trzeciego nauczyciela. Nauczyciele świadomie kształtują przestrzenie dla różnych aktywności: mają one charakter organiczny, poddając się zmieniającym się potrzebom i zainteresowaniom dzieci. To doskonały sposób na wzbogacanie doświadczeń. Klasa Reggio Emilia jest otwarta, jest w niej mnóstwo komfortowych i przyjaznych przestrzeni. Klasa jest bogato wyposażona i estetyczna, a jednocześnie niezagracona. Jej zadaniem jest dostarczanie różnorodnych narzędzi edukacyjnych, które dzieci mogą zgłębiać; w Blossom sale zajęć są pełne wszechstronnych pomocy dydaktycznych. „Im szerszy wachlarz możliwości damy dzieciom, tym silniejsza będzie ich motywacja a doświadczenie – bogatsze” (Loris Malaguzzi). Pod pojęciem wszechstronnych pomocy rozumiemy wszelkiego rodzaju materiały i zabawki, które można wykorzystać w sposób kreatywny, które nie mają tylko jednego, ściśle określonego zastosowania. Podczas zajęć inspiracją mogą być dla nas pomoce takie jak drewniane klocki, paciorki, druciki kreatywne, różnej wielkości kamienie, przedmioty znalezione na dworze czy pochodzące z recyklingu. Jesteśmy przekonani, że kontakt z różnymi materiałami i narzędziami jest dla dzieci ważny, tak jak ważna jest możliwość samodzielnej eksploracji i zgłębiania nieskończonych możliwości drzemiących w tych przedmiotach oraz 100 językach dzieciństwa.

 • Program rozwojowy i moc dokumentacji

  Nasz program nauczania ma charakter rozwojowy (tzw. Emergent Curriculum), co oznacza, że nauczyciele są zobowiązani do obserwacji i dokumentowania pomysłów i hipotez dzieci, które poznają poprzez zadawanie odpowiednich pytań. Na podstawie swoich obserwacji nauczyciele planują projekty i aktywności na zajęciach. Plany zajęć są tworzone w oparciu o to, co interesuje dzieci. Nauka w Blossom polega na podążaniu za dzieckiem, zaś cele edukacyjne realizujemy z wykorzystaniem metody projektów. Dokumentowanie procesów zachodzących podczas zajęć jest bardzo ważne. Nauczyciele uważnie obserwują dzieci, by dzięki temu zaplanować przyszłe zajęcia, poznać każde dziecko indywidualnie i dostrzec, co je ciekawi. Dokumentacja w Blossom to także korespondencja z rodzicami, w której informujemy ich o wydarzeniach w przedszkolu, wzbogacona zdjęciami prac dzieci i procesu ich tworzenia, a także codzienne notatki z zajęć każdej grupy. Nauczyciele wykorzystują swoje obserwacje i notatki na temat tego, co się działo i jak zostało przyjęte, do opracowywania przyszłych aktywności.

  W Blossom staramy się czerpać z tej filozofii jak najwięcej i na jej filarach opieramy swój program.

senjuti-kundu-349426b twarz dziewczynki pomalowana farbami