STRONA GŁÓWNA/ ZAŁOŻENIA

Założenia

Przedszkole Blossom to miejsce, gdzie promujemy nowatorskie, nieszablonowe podejście do nauki przedszkolnej. Chcemy, żeby razem ze swoimi przewodnikami-nauczycielami poznawały świat w ciepłym, bezpiecznym środowisku, gdzie słuchamy ich potrzeb i traktujemy z szacunkiem. Naszym zadaniem jest stymulowanie ich wrodzonej ciekawości świata i kreatywności. Niczego nie forsujemy, a naszym celem nie jest to, aby dzieci w wieku lat 5 płynnie czytały. Staramy się raczej, by opuszczając nasze przedszkole były gotowe w zakresie społecznym, emocjonalnym i kognitywnym do podjęcia nauki w szkole z radością i bez stresu.

Językiem komunikacji w naszym przedszkolu jest angielski. Każdą grupę prowadzi wychowawca anglojęzyczny (native speaker) oraz polski nauczyciel, biegły w języku angielskim.

Zobacz film o naszym przedszkolu!

Filozofia Reggio Emilia nazywana jest „pedagogiką słuchania”.

Przedszkole Blossom inspirowane jest filozofią Reggio Emilia.
Nasze założenia:

  • Blossom to miejsce przyjazne dzieciom, wspierające ich rozwój.
  • Ponieważ dzieci rozwijają się różnym tempie, inne rzeczy je ciekawią staramy się za nimi podążać i wspierać, wzmacniać ich indywidualność.
  • Traktujemy dzieci holistycznie mając na uwadze ich rozwój emocjonalny, społeczny, fizyczny i kognitywny.
  • Promujemy podejście empiryczne – dzieci uczą się najefektywniej poprzez doświadczenie, najchętniej w zabawie.
  • Rozwijamy ich naturalny potencjał do zadawania pytań, samodzielnego poszukiwania odpowiedzi, wnioskowania, niezależnego myślenia i podejmowania decyzji.
  • Kultywujemy miłość do sztuki poprzez liczne aktywności związane z sztuką zarówno w przedszkolu, jak i poza nim. Otoczenie, w którym dzieci przebywają jest starannie zaprojektowane, by rozwijać w nich zamiłowanie do piękna i sztuki.
  • Promujemy tolerancję we wszystkich odsłonach. Przyjmujemy dzieci wszystkich ras, narodowości i wyznań. Nie promujemy żadnej religii ani światopoglądu.
  • Wiemy, że dzieci kochają ruch i go potrzebują, więc stwarzamy im jak najwięcej do niego okazji zarówno na zorganizowanych zajęciach, jak i w trakcie swobodnej zabawy w naszym pięknym ogrodzie, jak i w okolicznej Królikarni.
  • Uczymy języka poprzez naturalny, codzienny z nim kontakt podczas całego dnia – tak właśnie dzieci uczą się najskuteczniej.
senjuti-kundu-349426b twarz dziewczynki pomalowana farbami

Fundamentem naszego myślenia jest szacunek wobec dzieci, wobec ich naturalnych potrzeb i predyspozycji.

gabby-orcutt-74607 dziewczynka z liściem

Program

ben-white-128604 śmiejący się chłopiec

Zapisy